Uprawnienia SEP do obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych

Praca z niektórymi rodzajami urządzeń w elektryce, energetyce czy też w przypadku obsługi sieci gazowych, wymaga posiadania uprawnień SEP.

SEP to skrót od Stowarzyszenie Elektryków Polskich, uprawnienia możemy zdobywać w trzech grupach G1, G2, G3. Poszczególne uprawnienia kierowane są dla osób pracujących w różnych dziedzinach, branżach przemysłu. Uprawnienia SEP mogą znacznie podnieść nasze szanse na rynku pracy, często wymagane są na wielu stanowiskach w przemyśle.

Uprawnienia SEP do obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych

Trzy grupy uprawnień SEP

Pierwszą grupą uprawnień SEP jest G1, są to uprawnienia dla osób, które pracują przy instalacjach oraz w sieciach elektroenergetycznych, urządzeniach oraz maszynach elektrycznych. W tym przypadku możemy obsługiwać sieci elektroenergetyczne o maksymalnym napięciu 1 kW, w sieci elektrycznej oświetlenia ulicznego, różnego typu urządzenia i maszyny w elektrotermicznych. Uprawnienia SEP G1 powinny posiadać osoby, które chcą obsługiwać generatory prądu o dużej mocy, które wykorzystywane są także w wojsku, straży pożarnej. Uprawnienia G2 wymagane będą w przypadku obsługi urządzeń energetycznych, mogą być to turbiny wodne, parowe, instalacje cieplne obejmujące także urządzenia przesyłowe. Dodatkowo SEP G2 to uprawnienia do montażu pomp, wentylatorów, które mogą przydać się osobie, która zamierza pracować jako monter klimatyzacji czy też wentylacji w budynkach.

Trzecią grupą są uprawnienia SEP G3, dotyczą one obsługi urządzeń zajmujących się przesyłem gazu. Mogą być to punkty redukcyjne, gazociągi, stacje gazowe o ciśnieniu nie przekraczającym 0,5 MPa. Uprawnienia G3 pozwalają także na obsługę urządzeń do przeróbki gazu ziemnego, sprężania i rozlewania gazu płynnego, czy też urządzeń służących do oczyszczania gazów. Aby uzyskać uprawnienia SEP w określonej grupie należy odbyć szkolenie oraz zdać egzamin państwowy. Mogą do niego podchodzić osoby, które ukończyły 18 lat, dzięki temu można zyskać bardzo poszukiwane na rynku pracy uprawnienia.

Szkolenia i egzaminy SEP możemy znaleźć na terenie całego kraju, warto wejść na stronę https://sep-on-line.pl/uprawnienia-sep-gdansk, gdzie znajdziemy informacje na temat miast, w których odbywają się egzaminy, wiele informacji na temat szkoleń, również szkoleń online. Dzięki temu możemy szybko pozyskać potrzebne uprawnienia, które wymagane są na wielu stanowiskach pracy.