Jak zasilane są systemy hydrauliczne?

W systemach hydraulicznych bardzo ważną rolę odrywają węże, które przenoszą ciecz, pomiędzy głównymi elementami systemu hydraulicznego.

W systemach tego rodzaju panuje wysokie ciśnienie, dzięki niemy pracują przykładowo maszyny budowlane. Zatem nie można dopuścić do spadków ciśnienia, może do tego dojść w razie uszkodzenia węża, może stać się to przykładowo poprzez przetarcie. Problem może także spowodować uszczelka, w czasie pracy na budowie może dojść także do przecięcia węża. Podczas prac ziemnych może dojść do różnych sytuacji, zatem trzeba być przygotowanym na różnego rodzaju problemy. W wężach panuje wysokie ciśnienie a także wysoka temperatura, nie sprzyja to oczywiście działaniu sprzętu. Zatem materiały muszą być bardzo wytrzymałe i odporne. W wielu środowiskach określone są temperatury maksymalne przy których mogą pracować węże. Określone jest także maksymalne ciśnienie w całym układzie. Jak zasilane są systemy hydrauliczne?

W przypadku węży ważna jest także średnica, ważne rozmiary węża to średnica wewnętrzna, średnica zewnętrzna długość.

Większość materiałów, z których wykonane są węże, ma zakres temperatur roboczych. Trzeba o tym pamiętać, dodatkowo należy brać pod uwagę fakt że wewnątrz będzie panowała inna temperatura niż na zewnątrz. Wiele zastosowań węży hydraulicznych obejmuje zginanie, dlatego węże są przystosowane do gięcia o minimalnym promieniu. Ta ocena odnosi się do tego, jak bardzo wąż może się zginać, zmniejszając przestrzeń przepływu w wężu. Tabele zgodności materiałowych określane są dla węży hydraulicznych, zwykle od producenta. Węże są przystosowane do maksymalnego ciśnienia w systemie. Ważne jest, aby zamierzenia dotyczące zastosowania węża uwzględniały skoki ciśnienia. W tego rodzaju systemach w przypadku ruchomych węży ciśnienie może ulegać niedużym wahaniom, dlatego też trzeba to uwzględniać konstruując tego rodzaju systemy. W przypadku kiedy wąż ulegnie uszkodzeniu, konieczna będzie jego wymiana, wiele form wykonuje obecnie zakuwanie węży hydraulicznych, dzięki czemu dobierzemy waż odpowiedni dla naszego urządzenia.