Jak uzyskać odszkodowanie za represja w latach 1944-1989?

Po zmianie ustrojowej już w 1991 roku weszła w życie ustawa która przewiduje kasację wyroków wobec osób represjonowanych za działalność opozycyjną, dodatkowo warto zwrócić uwagę iż w 2019 roku weszła także w życie ustawa która określa iż odszkodowanie czy też zadośćuczynienie może zostać wypłacone osobie wobec której zostało wydane orzeczenie lub decyzja, jednak nie zostały one egzekwowane.

Dzięki temu o odszkodowanie może ubiegać się coraz więcej opozycjonistów, którzy w latach 1944-1989 byli w jakiś sposób represjonowani.

Jak uzyskać odszkodowanie za represja w latach 1944-1989?

Kto może ubiegać się o zadośćuczynienie?

Odszkodowanie może zostać przyznane osobom które zostały skazane za działalność opozycyjna, w tym przypadku warto także zwrócić uwagę iż dotyczy to osób internowanych, a także osób które ukrywały się przed internowaniem w latach 1981-1982. Z pewnością osoby te doznały różnego rodzaju krzywdy, przykładowo musiały przerwać pracę zarobkową, dlatego też może wiązać się to niższą rentą czy też emeryturą, dlatego też mogą wystąpić o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za krzywdę.

Obecnie wiele ustaw mówi o osobach które mogą utrzymać tego rodzaju zadośćuczynienie, przykładowo ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 roku mówi o odszkodowaniu dla osób które były deportowane lub też zesłane przez organy radzieckie w latach od 1939-1956. W przypadku osób represjonowanych przez PRL jest to okres od 1 stycznia 1944 roku do 31 grudnia 1989 roku, kiedy w tym okresie zostały wydane orzeczenia sądowe przeciwko opozycjonistom.

Oczywiście o odszkodowanie dla represjonowanych może ubiegać się osoba represjonowana, w jej imieniu może występować także rodzina, można także udzielić pełnomocnictwa kancelarii prawnej. Należy zwrócić uwagę iż będziemy potrzebowali odpowiedniej dokumentacji, aby w pierwszej kolejności udać się do sądu okręgowego w celu kasacji wyroku sądu komunistycznego, następnie po uzyskaniu unieważnienia wyroku sądu komunistycznego możemy złożyć żądanie odszkodowania w okresie do 10 lat od niego uprawomocnienia.