Ochrona prawna nazw i znaków towarowych

Zastrzeżenie nazwy firmy oraz logo może chronić nasze znaki towarowe, nazwy produktów.

Dzięki temu inne firmy nie będą mogły w sposób legalny ich wykorzystywać, wprowadzać do obrotu towarów, które będą posiadały podobne logo do naszego. Daje to także pierwszeństwo w zastrzeganiu najciekawszych nazw, grafik, które będą charakteryzowały nasze produkty czy też usługi.

Ochrona prawna nazw i znaków towarowych

W jaki sposób zastrzec prawa do wykorzystywania nazw i znaków graficznych?

Przedsiębiorcy powinni zastanowić się, czy będą chcieli chronić logo jako całość, logo, w którym może być zawarta nazwa firmy, czy też oddzielnie znak graficzny oraz nazwę. W niektórych przypadkach Urząd Patentowy może nie wyrazić zgody na opatentowanie nazwy, ze względu na używanie nazwy potocznej czy też charakteryzującej pewną grupę produktów. Dlatego firmy często wymyślają unikalne nazwy, które mogą być w pełni legalnie wykorzystywane na terenie całego kraju, możemy także chronić nasze patenty na terenie całej Unii Europejskiej zgłaszając wniosek do odpowiedniego urzędu. Na początku powinniśmy sprawdzić czy znak towarowy nie występuje już w bazie Urzędu Patentowego, czy możemy go wykorzystać, poszukujemy nazw oraz logotypu, które nie były wcześniej wykorzystywane przez inne firmy.

Jeżeli wybierzemy unikalną nazwę, unikalny znak, wówczas dokonujemy zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie wypełniamy podanie, określamy wygląd znaku graficznego, który będzie opisywał usługi czy też produkty. Po złożeniu wniosku urzędnicy będą sprawdzali poprawność wypełnienia formularza, będzie także badanie merytoryczne, które będzie weryfikowało, czy nasze zgłoszenie nie podlega kategoriom, które wyłączone są z rejestracji. Jeżeli nasze zgłoszenie przejdzie poprawnie kwalifikację, wówczas nasz logotyp czy też nazwa firmy mogą zostać zarejestrowane oficjalnie w Urzędzie Patentowym. W niektórych przypadkach, jeżeli wniosek zostanie odrzucony całkowicie lub też częściowo, możemy spróbować zmienić nasz znak graficzny, jeżeli okaże się, iż podobnie znak jest zarejestrowany, jednak wcześniej nie odnotowaliśmy jego obecności.

Więcej cennych informacji na temat zgłoszenia znaków towarowych możemy znaleźć na stronie https://socialpress.pl/2021/12/logo-nazwa-firmy-a-moze-jedno-i-drugie-co-lepiej-zastrzec. Dowiemy się także w jakiej formie należy złożyć zgłoszenie, aby zostało rozpatrzone pozytywnie, może to dotyczyć całego znaku graficznego, logo firmy, lub też oddzielnie logo oraz nazwy.