Lider Dolnośląskiego Klastra Eko-energetycznego EEI

ENERGIA, EKOLOGIA, INNOWACJE

Odnawialne Źródła Energii
Realizujemy projekty w zakresie energetyki

Konferencja "Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę"

Ostatniego dnia września odbyła się konferencja pn. "Wybuduj odnawialne źródło energii na biomasę" w ramach zadania "Rozwój Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI - Energia, Ekologia, Innowacje".

W trakcie wydarzenia głos zabrali przedstawiciele dolnośląskich przedsiębiorstw, administracji regionalnej i instytucji otoczenia biznesu.

W programie konferencji znalazły się następujące prelekcje:
„Rozwój Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI - Energia, Ekologia, Innowacje”

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Saksonii

W dniach 24-26 sierpnia 2010 roku odbyła się wizyta zagraniczna w ramach projektu "Rozwój Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI - Energia, Ekologia, Innowacje" finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego. 

Szczegóły dot. wyjazdu ekspertów Klastra EEI możesz przeczytać w aktualnościach Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI - Energia, Ekologia, Innowacje pod adresem www.klaster-eei.pl.

Zachęcamy do obejrzenia galerii z wyjazdu.

Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do Vreden

 

Zapytanie ofertowe - konferencja

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje” finansowanego przez Budżet Województwa Dolnośląskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przebiega w trybie nie podlegającym przepisom Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe - obsługa prawna

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje” finansowanego przez Budżet Województwa Dolnośląskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przebiega w trybie nie podlegającym przepisom Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe - warsztaty

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje” finansowanego przez Budżet Województwa Dolnośląskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przebiega w trybie nie podlegającym przepisom Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Zawiadomienie dot. zapytania ofertowego (eksperci)

Fundacja CEDRES zawiadamia, że ponawia zapytanie ofertowe na ekspertów w sprawie studyjnych wyjazdów Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI - Energia, Ekologia, Innowacje.

Zapytanie ofertowe - transport

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje” finansowanego przez Budżet Województwa Dolnośląskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przebiega w trybie nie podlegającym przepisom Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe - eksperci

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje” finansowanego przez Budżet Województwa Dolnośląskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przebiega w trybie nie podlegającym przepisom Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe - transport

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje” finansowanego przez Budżet Województwa Dolnośląskiego zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przebiega w trybie nie podlegającym przepisom Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Subskrybuje zawartość