Lider Dolnośląskiego Klastra Eko-energetycznego EEI

ENERGIA, EKOLOGIA, INNOWACJE

Odnawialne Źródła Energii
Realizujemy projekty w zakresie energetyki

BIOMASA LEŚNA. Produkcja. Dystrybucja. Konsumpcja.

Z największą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt.:

"BIOMASA LEŚNA.
Produkcja. Dystrybucja. Konsumpcja."
organizowaną przez Forest Consulting Center Sp. z o.o. w dniach 5-6 czerwca w Łagowie.

Do głównych celów konferencji należą:
-obiektywna synteza zagadnień związanych z prawodawstwem, zasobami, wykorzystaniem przemysłowym oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi i ekologicznymi dotyczącymi biomasy leśnej,
-stworzenie forum wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji (reprezentanci przemysłu drzewnego, papierniczego, energetycznego, przedsiębiorcy leśni, pracownicy decyzyjni Lasów Państwowych, producenci i dostawcy biomasy leśnej oraz technologii wytwarzania),
- stworzenie fundamentu do dalszej współpracy poprzez konsolidację interesów i wymianę doświadczenia,
-publikacja protokołu wnioskowego z konferencji Ilość miejsc ograniczona (150 osób). Rejestracja na www.biomasalesna.eu (do 25 maja 2012 r.),

Podczas konferencji:
- prelekcje 23 specjalistów (reprezentanci władzy rządowej, naukowcy, przedsiębiorcy, pracownicy jednostek opiniotwórczych, lobbysta)
- wieczorem pierwszego dnia - kolacja biznesowa
- 3 godzinny panel dyskusyjny - FORUM (drugiego dnia)
- możliwość nawiązania kontaktów biznesowych

Zapraszamy do uczestnictwa w pierwszej w Polsce konferencji poświęconej w pełni BIOMASIE LEŚNEJ.