Lider Dolnośląskiego Klastra Eko-energetycznego EEI

ENERGIA, EKOLOGIA, INNOWACJE

Odnawialne Źródła Energii
Realizujemy projekty w zakresie energetyki

POZYTYWNA ENERGIA NA DOLNYM ŚLĄSKU

Szanowni Państwo, pragniemy zaprezentować Państwu projekt „POZYTYWNA ENERGIA NA DOLNYM ŚLĄSKU”, współfinansowany ze środków UE. Niniejszy projekt skierowany jest do przedsiębiorstw zainteresowanych ograniczeniem energochłonności, kosztów energii, pragnących zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne oraz rozważających inwestycje w odnawialne źródła energii. W jego ramach świadczone są bezpłatne usługi doradcze, optymalizacji rozwiązań związanych z zarządzaniem energią, energochłonnością oraz rozwiązań wpływających na ochronę środowiska.

Świadczone w ramach projektu usługi doradcze przebiegają w czterech etapach:

1. Doradztwo techniczne w zakresie zarządzania energią i optymalizacji rozwiązań związanych z poborem energii
Obejmuje wstępną analizę zużycia i kosztów energii, przegląd systemów energetycznych, analiza procesu przetwarzania energii i jej zużycia w procesach produkcyjnych.
Na podstawie analizy zebranych danych wskazywane są możliwości oszczędności energii. Następnie opracowany zostaje indywidualny plan wdrożenia rozwiązań, mających na celu zmniejszenie energochłonności w przedsiębiorstwie.

2. Doradztwo finansowe
W ramach tego etapu przeprowadzona zostaje ocena opłacalności wypracowanych w 1. etapie rozwiązań oraz kalkulacja kosztów ich wdrożenia. Na tej podstawie oszacowane zostaną możliwe do uzyskania oszczędności oraz okres zwrotu inwestycji.

3. Doradztwo prawne
Ten etap doradztwa dotyczy określenia norm i uwarunkowań prawnych związanych z zalecanymi do wdrożenia procesami modernizacyjnymi w zakresie rozwiązań energooszczędnych.

4. Doradztwo w zakresie zarządzania
W trakcie ostatniego etapu doradztwa, przedstawicielom przedsiębiorstwa objętego wsparciem, zostaną udzielone wskazówki z zakresu zarządzania ochroną środowiska, zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.pozytywnaenergia.org.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Państwa strony, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 71 788 54 49 lub adresem e-mail: wroclaw@rogsj.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do udziału w Projekcie!!

Zespół Projektu
„POZYTYWNA ENERGIA NA DOLNYM ŚLĄSKU”
Agata Malik, Karolina Kaliciak