Lider Dolnośląskiego Klastra Eko-energetycznego EEI

ENERGIA, EKOLOGIA, INNOWACJE

Odnawialne Źródła Energii
Realizujemy projekty w zakresie energetyki

Linki

Dolny Śląsk

Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
www.dczt.wroc.pl


Polska

Centrum Informacji o Rynku Energii
www.cire.pl

Portal Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
www.pi.gov.pl

Towarowa Giełda Energii
www.tge.pl

Urząd Regulacji Energetyki
www.ure.gov.pl


Europa

Baza danych klastrów innowacyjnych w Europie
www.vdivde-it.de/innet

Portal Innowacji Unii Europejskiej
http://ec.europa.eu/enterprise/innovation

Sieć Innowacyjnych Regionów w Europie
http://www.innovating-regions.org


Świat

Międzynarodowa Agencja Energetyczna
www.iea.org

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu
www.ipcc.ch

Światowe Centrum Informacji o Energii
www.wnenergy.com

Wyszukiwarka stron poświęconych tematyce OŹE
www.renewableenergytopsites.com