Lider Dolnośląskiego Klastra Eko-energetycznego EEI

ENERGIA, EKOLOGIA, INNOWACJE

Odnawialne Źródła Energii
Realizujemy projekty w zakresie energetyki

Fundacja CEDRES zwycięzcą na Dolnym Śląsku

Zgodnie z uchwałą nr 4262/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2010r. oferta Fundacji CEDRES zdobyła pierwsze miejsce w konkursie dot. rozwoju klastrów na Dolnym Śląsku.

W konkursie brały udział podmioty, które mogły otrzymać dotację na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2010 roku.

Fundacja CEDRES w okresie czerwiec – październik 2010 zrealizuje zadanie pn. „Rozwój Dolnośląskiego Klastra Ekoenergetycznego EEI – Energia, Ekologia, Innowacje”. Oferta CEDRES otrzymała najwyższą ocenę merytoryczną spośród kandydatów. Fundacja pozyskała tym samym 80 000 PLN dotacji.

Lista oferentów, którzy otrzymali dotację znajduje się TUTAJ.