Lider Dolnośląskiego Klastra Eko-energetycznego EEI

ENERGIA, EKOLOGIA, INNOWACJE

Odnawialne Źródła Energii
Realizujemy projekty w zakresie energetyki

Konferencja 7-8 maja 2009

W dniach 7-8 maja 2009 roku odbyła się konferencja pn. "Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym". Przy pl. Solnym we Wrocławiu pojawili się m.in. reprezentanci najwyższych szczebli kierownictwa firm wodociągowych i kanalizacyjnych.

W pierwszej prelekcji wystąpił prof. dr hab. Marian Noga, członek Rady Polityki Pieniężnej, który omówił zależności pomiędzy polityką banku centralnego a stabilnością inwestycji rzeczowych.

Centrum Ekorozwoju i Gospodarki Odnawialnymi Źródłami Energii zaprezentowało temat "Biomasa w ciepłownictwie - potencjał wykorzystania" w części poświęconej szansom i zagrożeniom na rynku odnawialnych źródeł energii.