Lider Dolnośląskiego Klastra Eko-energetycznego EEI

ENERGIA, EKOLOGIA, INNOWACJE

Odnawialne Źródła Energii
Realizujemy projekty w zakresie energetyki

Targi Lipskie – enertec i TerraTec 2009

W dniach 27-29 stycznia 2009 roku w Lipsku odbyły się Międzynarodowe Targi Energetyczne enertec oraz Międzynarodowe Targi Technologii i Usług dla Środowiska TerraTec.

Targi Lipskie są jednym z najważniejszych na świecie punktów spotkań branżowych. W poprzedniej edycji targi enertec odwiedziło 9 700 osób, a targi TerraTec aż 12 500 osób z 48 krajów. Na ówczesnych targach zaprezentowało się 570 wystawców.

W tegorocznej edycji targów doszło do wielu spotkań biznesowych w formule workshop. W jednym z nich udział brali przedstawiciele CEDRES. Workshop w ramach targów enertec/TerraTec odbył się 28 stycznia 2009 roku pod nazwą „Konkretne plany projektów polegających na wykorzystaniu energii odnawialnej oraz na rozwiązaniach zwiększających efektywność energetyczną w przemyśle i gospodarce w Polsce, na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech”.

Podczas spotkania stronę polską zaprezentował dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Następnie dr inż. Maciej Sygit przedstawił temat „Budowa biogazowni pilotażowej utylizującej odpady z pielęgnacji terenów zielonych na Dolnym Śląsku”.