Lider Dolnośląskiego Klastra Eko-energetycznego EEI

ENERGIA, EKOLOGIA, INNOWACJE

Odnawialne Źródła Energii
Realizujemy projekty w zakresie energetyki

Odnawialne Źródła Energii w Strzelinie i Węglińcu - październikowe seminaria

Centrum Ekorozwoju i Gospodarki Odnawialnymi Źródłami Energii był jednem z współorganizatorów dwóch seminariów poświęconych odnawialnym źródłom energii, które odbyły się 21 października 2008 w Strzelinie oraz 22 października 2008 w Węglińcu.

21 października 2008r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie odbyło się seminarium poświęcone odnawialnym źródłom energii pn. „Biomasa – źródło zielonej energii”. Centrum Ekorozwoju i Gospodarki Odnawialnymi Źródłami Energii było jednym z organizatorów seminarium, w które zaangażowani byli również: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, firma SYGMA Sp. z o.o. oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT Sp. z o.o.

Moderatorami seminarium byli panowie:
- Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin mgr Jerzy Matusiak,
- Prof. Mirosław Miller, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.,
- Dr Maciej Sygit, Prezes SYGMA Sp. z o.o.

Następnego dnia, 22 października, CEDRES współorganizował seminarium pn. „Odnawialne źródła energii – szanse i bariery rozwoju”, które dobyło się w Domu Kultury w Starym Węglińcu. Oprócz CEDRES w organizację seminarium zaangażowany był Urząd Gminy i Miasta Węgliniec oraz firma SYGMA Sp. z o.o.

Moderatorami seminarium byli panowie:
- Burmistrz Gminy i Miasta mgr Andrzej Kutrowski,
- Dr inż. Maciej Sygit, Prezes SYGMA Sp. z o.o.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomógł w sfinansowaniu seminariów. Niebawem w aktualnościach przedstawimy merytoryczne aspekty przeprowadzonych seminariów.